Zariadenia ambulancií

Vyrábame nábytok do zdravotníckych zariadení, ako nábytok do ordinácií,  administratívnych priestorov, laboratórií, čakární.

  • ambulancia1
  • ambulancia10
  • ambulancia2
  • ambulancia3
  • ambulancia4
  • ambulancia5
  • ambulancia6
  • ambulancia7
  • ambulancia9